Noviomagus. Kort nadat Ton Hartlief in het jaar 2010 in een Vooraf in het NJB vernietigend uitgehaald had naar het al door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel inzake affectieschade, strandde het dat jaar in de Senaat.

Nieuw wetsvoorstel: ‘Verruiming vergoeding van schade door letsel en overlijden’

Op 28 mei jl. is het wetsvoorstel ‘Verruiming vergoeding van schade door letsel en overlijden’ openbaar gemaakt.

Beperkte kring van gerechtigden onder vuur

Foto.Hartlief&VanSwaaij

Hartlief, rechts, en schrijver dezes vorige maand op het landgoed van emeritus hoogleraar privaatrecht prof. mr. G.E. van Maanen (foto Rob Sabelis)

Aan de hand van een tot de verbeelding sprekende casus beschrijft professor Hartlief, de onbetwiste nr. 1 van het aansprakelijkheidsrecht, in het Vooraf (met als opschrift: “Beperkte kring van gerechtigden onder vuur”) van de editie van het NJB van komend weekend kernachtig en doeltreffend de stand van de jurisprudentie rond de artt. 6:107, 6:107a en 6:108 BW. Duidelijk is dat het anders geregeld moet worden. Wat brengt het nieuwe wetsvoorstel?

Hartlief beantwoordt deze vraag, legt meteen de vinger op diverse zere plekken en komt tot de minst genomen alleszins begrijpelijke conclusie dat dit wetsvoorstel alleen de eindstreep haalt als het, zowel op het punt van verzorgingskosten als van affectieschade, verduidelijkt en aangescherpt wordt.

Gezien Hartliefs reputatie en ‘dodelijke’ Vooraf in 2010, doet de minister er goed aan om deze conclusie niet te negeren.

Lezing van laatstgenoemd Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.