Foto SvS, iPhone X

Noviomagus. Op 1 september 2016 trad de zesde versie in werking van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (hierna: „LPR”), welke versie per 1 januari jl. vervangen is door de zevende versie van het LPR.

Je zou verwachten dat op 31 augustus 2016 de vijfde versie van het LPR gold. Het bleek me echter onmogelijk om de beschikking te krijgen over de tekst van een vijfde versie van het LPR, hoezeer ik ook diverse ter zake kundige contacten aanboorde.

Afgelopen week bleek dat een vijfde versie van het LPR nimmer bestaan heeft. Op 31 augustus 2016 was de vierde versie van het LPR van kracht en deze werd met ingang van 1 september 2016 vervangen door de zesde versie van het LPR. Een omissie.