Vorige maand in het Reichswald, dichtbij Noviomagus (foto iPhone 7)

Noviomagus. Op 28 maart dit  jaar werd op deze blog een bericht geplaatst waarin vermeld werd dat in de die week te verschijnen editie van het tijdschrift Overheid & Aansprakelijkheid  een bijdrage stond van mijn hand met als opschrift „Verjaring van rechtsvorderingen tot vergoeding van schade: (waar) ruimte voor derogerende werking van redelijkheid en billijkheid?”  MEER

In deze bijdrage komt de derogerende werking aan de orde bij zowel een lange verjaringstermijn, als een korte, vijfjarige verjaringstermijn.

Omdat wij inmiddels ruim een half jaar verder zijn, kun je vanaf heden de integrale tekst van die bijdrage op deze website lezen. Namelijk HIER.