foto-43

Tijdens het afscheidscollege van prof. Vranken (foto SvS, iPhone 5)

Vanmiddag reisde ik vanuit Noviomagus per trein naar Tilburg. Aldaar woonde ik het afscheidscollege bij van prof. mr. Jan Vranken, hoogleraar Methodologie van het privaatrecht.

Algemeen deel 4 Asser-serie

De openbare les was – veel te kort gezegd – een voorproefje van Vrankens derde algemeen deel in de Asser-serie: het vierde Algemeen deel (onvolprezen is en blijft het Algemeen deel van Paul Scholten, waarvan de eerste druk verscheen in 1931). Vrankens eerste Algemeen deel verscheen medio jaren negentig, en daarin leerden we dat het recht een discursieve grootheid is. Dit deel is destijds door Hans Nieuwenhuis (zeer) positief gerecenseerd in het NJB. Na het deel Vervolg in het vorige decennium komt er (dus) dit jaar nog het derde deel van Vranken. Thans reeds zie ik er naar uit om het te lezen. Het verschijnt over twee maanden.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad

Vranken werd na afloop lovend toegesproken door onder anderen de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, mr. Fokkens.

Veel prominente civilisten

Het zal voorts niet verbazen dat menig civilist naar Tilburg afgereisd is om voornoemd afscheidscollege bij te wonen. Op de receptie na afloop liep menig hoogleraar privaatrecht van buiten Tilburg rond (Jaap Hijma, Ton Hartlief, Gerrit van Manen, Steven Bartels, Arno Akkermans, Willem van Boom, Hans Nieuwenhuis, en Frank Verstijlen). Verder waren er uiteraard raadsheren en gewezen raadsheren in de Hoge Raad. alsmede al dan niet gewezen of waarnemend advocaten-generaal. Ook hierin weerspiegelt zich dat het een afscheidscollege was van een groot, vooraanstaand civilist.