foto-42

Einde Daalseweg, vlakbij de Van ’t Santstraat, Noviomagus (foto SvS, iPhone 5)

Deze werkweek beleven wij de laatste dagen van deze zomer. Immers, zaterdag a.s. is het al weer 21 september: de eerste herfstdag.

HR 12 juli 2013, NJ 2013, 397

Bladerend door de nieuwste aflevering van de NJ, zie ik op blz. 4474 t/m 4482 afgedrukt staan een cassatiemiddel en een aanvullend cassatiemiddel. Deze hebben ertoe geleid dat de Hoge Raad op 12 juli jl. vernietigde een op 20 december 2012 door het Amsterdamse Hof gewezen arrest waarbij twee tot faillietverklaring strekkende vonnissen bekrachtigd werden (NJ 2013, 397). LEES MEER Op 27 en 28 december jl. was ik hard aan het werk om eerstgenoemd middel op te stellen.

En het auteursrecht dan?

Kluwer heeft mij nog nooit gevraagd of ik akkoord ga met openbaarmaking van door mij in cassatiezaken opgestelde teksten (cassatiemiddelen) waar ik het auteursrecht op heb. De tekst van de arresten (Hof en Hoge Raad) en vast ook de conclusie van de Advocaat-Generaal mag Kluwer vrijelijk publiceren: de overheid. Maar dat geldt toch niet, laat staan zonder méér, voor de tekst van een cassatiemiddel?

Geen rechtens bevrijdend verweer

En inderdaad, het zou blasé zijn als ik beweren zou dat ik niet leuk zou vinden om mijn teksten terug te lezen in de NJ. Maar impliceert dat ‘dus’ een voor Kluwer rechtens bevrijdend verweer?