Eerder op deze website heb ik geattendeerd op een stuk in NRC Handelsblad van Folkert Jensma. Toen kon ik nog niet een link erbij doen, maar nu staat het stuk van Jensma wel op de website van de NRC en daarom nu ook HIER.

Advocatuur hield te lang de deksel op de pot

De strekking van dat stuk van Jensma is dat het inderdaad eng is dat staatstoezicht, maar dat er ook een ander gezichtspunt is, namelijk dat wij, advocaten, te lang te nalatig geweest zijn om adequaat resp. in voldoende mate uitwassen en misstanden aan te pakken en te voorkómen.

Too little, too late

teeven208Hoe vervelend het ook is, ik vrees dat wij advocaten tegen dat vermaledijde wetsvoorstel van Fred Teeven retorisch in het nadeel zijn.