Foto.Spijkerhemd.WaalbrugPrivaatrechtelijke pareltjes. De Voorafjes van Coen Drion en Ton Hartlief in het Nederlands Juristenblad heb ik warm aanbevolen in een eerder bericht op deze blog.

Over proportionele schadevergoeding ging het in het vorige Vooraf van Hartlief, zoals reeds op deze blog gesignaleerd.

Over de vraag of wij wat betreft medische missers (naast het aansprakelijkheidsrecht) een no fault-systeem in zouden moeten voeren schrijft Hartlief in het Vooraf van komend weekend. Zijn bevinding is dat wij er (voorlopig) niet naar zouden moeten streven.

Ik vind het een interessant, mooi en prima facie overtuigend Vooraf. Waarom? Ik verwijs maar gewoon even naar de inhoud ervan. Een link treft u hier aan.

Overigens: dat de Waalbrug onscherp is op de foto, heeft een specifieke reden.

(Foto: Rob van de Peppel)