Vincent van Gogh in het Kröller-Müller Museum (foto SvS, iPhone 7)

Noviomagus. Is de zorgplicht ons een zorg? Dit is het opschrift van het door Ton Hartlief geschreven Vooraf in de editie van het NJB van komend weekend. Met het begrip ‘zorgplicht’ werd in het aansprakelijkheidsrecht tot voor kort gedoeld op een verantwoordelijkheid die verder gaat dan de normale maatschappelijke zorgvuldigheid, zoals Hartlief schrijft. Zo is het niet nuttig om in het kader van het  Kelderluikarrest (HR 5 november 1965, NJ 1966, 136) te spreken van een op Sjouwerman rustende ‘zorgplicht’, laat staan van een ‘bijzondere zorgplicht’.  Wèl zinvol om te spreken in termen van een zorgplicht is het indien sprake is van een bijzondere verantwoordelijkheid, zoals die van de werkgever en de wegbeheerder, waarbij het (dus) niet om een bijzondere zorgplicht gaat, zoals  Hartlief doceert.

Hoe scherp zijn de ‘aanknopingspunten’ voor opkomende zorgplichten?

Hartlief signaleert dat zorgplichten er weliswaar steeds meer aankomen, maar dat „de ‘aanknopingspunten’ voor deze zorgplichten scherpte missen,”  waardoor lastige vragen rijzen aangaande het  beschermings- en toepassingsbereik van die zorgplichten met als gevolg onduidelijkheid resp. onzekerheid en ongerechtvaardigde verschillen en inconsistentie. Hartlief, de onbetwiste nr. 1 van het aansprakelijkheidsrecht, expliciteert dat wij ons zorgen moeten maken.

Lezing van dit Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.