Geldersch Landschap - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Vlakbij bij Ubbergen, op 8 oktober jl. (foto SvS, iPhone Xs Max)

Noviomagus. In een door mij voor een rechtspersoon ingesteld cassatieberoep is recentelijk een tot vernietiging strekkende conclusie van de Procureur-Generaal genomen. Verweerder in cassatie, een natuurlijke persoon, geef ik de fictieve naam Jansen. Jansen heeft zich objectief gezien en eufemistisch gezegd bepaald niet fraai gedragen jegens die rechtspersoon.

Nadat met de eerste volzin van die conclusie te kennen gegeven is over welke (rechts)vraag het in deze zaak gaat, wordt in die conclusie onder het kopje 1.   Feiten vermeld – kort gezegd – hoe Jansen „(hierna: Betrokkene)” zich jegens die rechtspersoon gedragen heeft. Daarna treft men in die conclusie nog tientallen keren „Betrokkene” aan en wordt de naam Jansen (dus) niet meer genoemd.

Ik vind het niet goed om Jansen in die conclusie als ‘betrokkene’ aan te duiden. Zo (bijvoorbeeld) wordt in de conclusie voor het Kelderluikarrest degene die het kelderluik liet openstaan, R. Sjouwerman, ook niet aangeduid als ‘betrokkene’?

(N.B. Weliswaar was Sjouwerman niet de verweerder in cassatie – verweerster in cassatie was Sjouwermans werkgeefster The Coca-Cola Export Corporation -, maar dat is te dezen geen wezenlijk verschil.)

Het aanduiden van verweerder in cassatie met ‘betrokkene’ heeft ongeveer hetzelfde effect als het in het sprookje Hans en Grietje aanduiden van Grietje als ‘betrokkene’. Het leest niet lekker. Het ontdoet de conclusie in zekere mate van vlees en bloed. Dat is me te onpersoonlijk.

Kennelijk omwille van anonimisering conclusie?

Geldersch Landschap - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

De gegevens van natuurlijke personen die procespartij zijn, worden volgens de op rechtspraak.nl te vinden anonimiseringsrichtlijnen geanonimiseerd.

Op 27 mei jl. plaatste ik op deze blog een bericht met de strekking dat ik een aantal keer bemerkte dat uitspraken van de Hoge Raad niet goed geanonimiseerd waren. LINK Het kan niet verbazen dat het met conclusies van de Procureur-Generaal niet anders gesteld is.

Ik houd het er daarom maar op dat ‘betrokkene’ in voornoemde conclusie kennelijk ertoe dient om het anonimiseren van deze conclusie gemakkelijker te maken.

Minst genomen is het echter gerechtvaardigd om de vraag op te werpen of dat wel een goede oplossing is voor het in dat blogbericht van 27 mei jl. gesignaleerde probleem. Ik vind het maar niks om in de conclusie in de cassatiezaak tegen Jansen steeds maar weer ‘betrokkene’ in plaats van Jansen te moeten lezen. Het aanduiden van Jansen als ‘betrokkene’ is mijns inziens een onterechte knieval voor klaarblijkelijk onnauwkeurig werken van degenen wier taak het is om zorg te dragen voor anonimisering voordat de betreffende conclusie op rechtspraak.nl gepubliceerd wordt. Van hen en niet van het parket bij de Hoge Raad moet de oplossing komen.

Eventueel alternatief voor ‘betrokkene’

Zou het niettemin (toch) van zo’n knieval moeten komen, dan lijkt het beter om een term te kiezen die beter aansluit op de casus dan de mijns inziens veel te generieke term ‘betrokkene’. Waarom niet gekozen voor minder generieke aanduidingen als opdrachtnemer/aannemer/verzekerde et cetera?