foto.EtenEn.Drinken.Terras.22.4.2014

Op het terras van Eten en Drinken (foto SvS, iPhone 5s)

Noviomagus. Het zal de lezer van deze weblog niet verbazen dat ik gisterenmiddag (22 dezer) lunchte op het terras van etablissement Eten en Drinken, ca. 100 meter vanaf de Krayenhoffkazerne, waarin Van Swaaij Cassatie & Consultancy gehuisvest is. Tijdens de lunch daar pleeg ik het Algemeen Dagblad door te nemen. Mooi is ook de dagelijkse schaakpuzzel in deze krant.

Positief cassatieadvies en correspondent nam het voortouw

foto.EtenEnDrinken.22.4.2014

Foto Anke, van Eten en Drinken (iPhone 5s)

Op kantoor waren er allerlei besognes. Vanochtend heb ik op schrift gesteld wat ik mijn correspondent vorige week telefonisch reeds bericht had, namelijk dat ik zijn analyse deel dat het betreffende gerechtshof er rechtens naast zit, althans dat er onmiskenbaar een aanknopingspunt is voor een rechtsklacht. Deze correspondent had me een heldere brief van ongeveer vijf à zes kantjes geschreven waarin hij uiteenzette wat het hof volgens hem verkeerd gedaan heeft. Het gebeurt niet zo vaak dat een correspondent op een dergelijke wijze het voortouw neemt in het stadium van cassatieadvies. In casu werkte het prima. Wat de Hoge Raad ook zal beslissen, het aansprakelijkheidsrecht en in het bijzonder het schadevergoedingsrecht – meer mag ik er thans niet over zeggen – zal ergens volgend jaar ongetwijfeld weer met een interessant arrest van de Hoge Raad verrijkt worden.

Tijd voor een biertje en chef de bureau

foto.Biertje.Meesterschenkerij.CaféJos

Gisterenavond op het terras van Meesterschenkerij Café Jos (foto Maarten, iPhone 5s)

Rond 17.30 uur – eerder dan gebruikelijk – hield ik het voor gezien. Het was immers resp. namelijk nog steeds mooi weer en het terras van Meesterschenkerij Café Jos lonkte, terwijl de praktijk het toeliet, mede dankzij mijn chef de bureau, Charlotte Schoemaker. Zij werkt thans al weer een paar maanden voor Van Swaaij Cassatie & Consultancy en neemt me veel werk uit handen.

Vooraf Ybo Buruma

Thuis zag ik op mijn iPad het Vooraf in de editie van het Nederlands Juristenblad van komend weekend. Het is geschreven door Ybo Buruma, die hoogleraar Strafrecht was aan de Radboud Universiteit en thans raadsheer is in de Hoge Raad, en gaat over het recht op een goede reputatie. Dit recht als zodanig kennen wij niet, maar bijvoorbeeld in Portugal en Polen ligt dat anders. Buruma laat er zijn gedachten over gaan, en het is weer een interessant stuk geworden. Lezing zij van harte aanbevolen.

Link

Een link naar voornoemd Vooraf staat HIER.