foto.Opijnen

Foto SvS (iPhone 5s)

300.000 uitspraken op Rechtspraak.nl

Marc van Opijnen heeft een proefschrift afgerond met als titel  ‘Op en in het web. Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd’. Marc hoopt dat hij er 20 dezer op promoveert (aan de UvA). Vorige week week ontving ik een exemplaar van deze fraaie dissertatie.

De uitsprakendatabank van Rechtspraak.nl telt inmiddels zo’n 300.000 uitspraken. Zo’n omvang heeft voordelen, maar maakt het ook steeds moeilijker om te vinden wat je zoekt.

Naar een betere toegankelijkheid

Marc heeft een aantal mogelijkheden onderzocht om de doorzoekbaarheid van dergelijke jurisprudentieverzamelingen te verbeteren.

foto.rechtspraak.nl

Foto SvS (iPhone 5s)

Marc ontwierp software om verbanden tussen uitspraken en andere rechtsbronnen te herkennen, en gebruikt die verbanden vervolgens als grondstof voor een statistisch model waarmee de computer die honderdduizenden uitspraken kan indelen in vijf categorieën van juridisch belang.

Zoekactie

Je zou dan je zoekactie op Rechtspraak.nl kunnen inperken door bijvoorbeeld alleen de vier- en vijfsterrenuitspraken op te vragen.

van Swaaij Cassatie & Consultancy

Daarnaast vinden we in dit boek een grondige analyse van het juridisch kader inzake de publicatie van uitspraken en een evaluatie van de Nederlandse praktijk.

Link

De integrale tekst van Marcs proefschrift lees je HIER.