Foto.Charlotte.Diptic

Foto’s SvS (iPhone 6s)

Noviomagus. Eerder vandaag hebben wij op kantoor Charlotte Schoemaker uitgezwaaid. Charlotte was als opdrachtneemster vanaf februari 2014 office manager resp. chef de bureau van Van Swaaij Cassatie & Consultancy (hierna: „VSCC”).

Foto.Charlotte.vertrekt

Vertrek hedenmiddag kort na klokke twaalf (foto SvS, iPhone 6s)

Charlotte heeft eerder de HEAO doorlopen. Gedurende haar tijd bij VSCC heeft ze nog de opleiding HBO Opleidingskunde gevolgd hier ter stede aan de HAN. Al vanaf het begin liet Charlotte er geen misverstand over bestaan dat ze geen ‘blijvertje’ was.

Wat gaat Charlotte nu doen?

De nieuwe uitdaging voor Charlotte ligt bij TenneT (Tennet TSO B.V. in Arnhem, afdeling SO). Daar gaat Charlotte zich onder meer bezighouden met het afstemmen van leerdoelen en toetsdoelen, ontwikkeling van toetsvragen en het afnemen van toetsen.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat Charlotte ook hier een succes van gaat maken.

Charlotte bedankt!

Intussen zijn wij Charlotte dankbaar voor wat ze allemaal heeft gedaan en intern georganiseerd heeft. Zij heeft VSCC zien groeien. De groei is onmiskenbaar mede aan Charlotte te danken. Het ga je goed Charlotte!