Noviomagus. Niet zelden bemerk ik dat in een processtuk of artikel in een tijdschrift een op een bepaalde datum gewezen arrest van de Hoge Raad genoemd wordt en dat daarbij verwezen wordt naar de JOR (jaar en nummer) – beoefenaars van het bestuursrecht plegen te verwijzen naar de AB -, ofschoon het betreffende arrest ook gewoon gepubliceerd is in de NJ.

Foto.31mei.2016.2

Gisteren in Nijmegen-Oost (foto iPhone 6s)

Weliswaar kun je gewoon met google zoeken op de JOR-vindplaats en vind je het betreffende arrest dan vaak gewoon op rechtspraak.nl, omdat hier vermeld wordt in welk(e) tijdschrift(en) het arrest gepubliceerd is, maar dat neemt niet weg dat je gewoon hoort te verwijzen naar de NJ. (N.B. Dat in de JOR verwezen wordt naar de JOR en niet naar de NJ, kan ik overigens nog wel billijken.)

Wat doet de Hoge Raad?

Het kan niet verbazen dat de Hoge Raad,wanneer dat kan, ook gewoon verwijst naar de NJ en niet (ook) naar de JOR. De Hoge Raad verwijst overigens tevens naar het ECLI-nummer.

Traditie

Feit is dat de NJ nu eenmaal al ruim honderd jaar uitspraken van de Hoge Raad publiceert. De JOR komt nog maar net kijken.

Petitum

Verwijs naar de NJ en niet naar de JOR, tenzij de uitspraak gepubliceerd is noch in de NJ, noch in de RvdW.