foto.Waalbrug.juni.2014

Zicht op de Waalbrug vanuit de Ooijpolder op zondag 1 dezer (foto SvS, iPhone 5s)

 

Noviomagus. De persoon die benoemd wordt tot Nationale Ombudsman moet iemand zijn met gezag. Of mr. Guido van Woerkom door een in het bepaald niet verre verleden gedane uitspraak (dat hij zijn vrouw liever niet in een taxi ziet stappen, omdat de chauffeur wel eens een Marokkaan zou kunnen zijn) ongeschikt is als Nationale Ombudsman, weet ik niet. Feit is wel dat zijn kandidatuur thans bepaald niet onomstreden is door deze uitspraak.

Het probleem: leden van de Tweede Kamer zijn betrekkelijke lichtgewichten

Een commissie van de Tweede Kamer heeft mr. Van Woerkom voorgedragen. Die commissie bestaat uit leden van de Tweede Kamer. Sowieso zijn dat, althans doorgaans, geen zwaargewichten. Natuurlijk, onmiskenbaar zijn er kamerleden die echt wat in hun mars hebben. Maar zij zijn (dus) uitzonderingen. Ik moet denken aan Brunner, die ooit bij de koffie de vraag opwierp hoeveel kamerleden gepromoveerd zijn. Weliswaar hoeft men niet gepromoveerd te zijn om een uitstekend kamerlid te zijn, maar toch.

foto.SvS.BureauKraayenhoff

Foto Charlotte Schoemaker (iPhone 5s)

 

Het gemiddelde kamerlid en ook het bovengemiddelde kamerlid heeft ook bij lange na niet het gezag dat personen die eerder tot Nationale Ombudsman benoemd werden al hadden. Deze personen hadden allen als wetenschapper iets laten zien, kònden onmiskenbaar iets.

Dat mr. Van Woerkom topman is van de ANWB, impliceert dat hij een dergelijke organisatie kan leiden, dat hij ongetwijfeld een goed manager zal zijn.

Procederen in cassatie?
Dan met aantoonbaar
ingenieuze, verrassende en meeslepende argumentatie:

van Swaaij Cassatie & ConsultancyMaar ik ben er gewoon niet van overtuigd dat hij het gezag heeft dat de Nationale Ombudsman dient te hebben. Mr. Van Woerkom is geen mr. Rang, mr. Oosting, mr. Fernhout of mr. Brenninkmeijer. De laatste vier waren allen al jaren hoogleraar en konden bogen op een prima reputatie.

Een zwaargewicht moet geselecteerd worden door zwaargewichten

Dat het zo mis kon gaan, heeft, denk ik, als reden dat het gemiddelde lid van de Tweede Kamer nu eenmaal geen relatief zwaargewicht is.
Van een commissie die uit leden van de Tweede Kamer bestaat, kun je daarom ook niet goed verwachten dat zij goed inschatten of een kandidaat voor de functie van Nationale Ombudsman wel een zwaargewicht is. Zwaargewichten moeten door zwaargewichten worden benoemd en niet door relatieve lichtgewichten.

Ten slotte: pragmatisch handelen

Voornoemde uitspraak (‘Marokkaanse taxichauffeur’) en de ontstane commotie kan in elk geval het argument zijn om Van Woerkom toch maar niet te benoemen. En laat die kamercommissie gewoon maar kiezen voor een hoogleraar of een zeer ervaren raadsheer in een gerechtshof die ook in de wetenschap zijn sporen verdiend heeft.

Overigens doet de commissie er goed om aan om te bezien of er een civilist beschikbaar is. Immers, de knapste koppen onder de juristen zijn nog altijd te vinden onder civilisten … ;-)