Noviomagus. Een officier van justitie die tijdens een rechtszitting liegt over wat een verdachte tijdens een verhoor bekend zou hebben. Een officier van justitie die welbewust een vervalst proces-verbaal laat opnemen in het strafdossier. Zojuist bekeek ik een fraaie en in zeker opzicht huiveringwekkende aflevering van Zembla over dergelijke (zeer) ernstige feiten.

Iedere jurist zou deze uitzending moeten zien. Daarom staat hieronder een link naar YouTube.