Cassatie

Hedenochtend in  ’s Hogen Raads zittingszaal: arrest inzake Aegon tegen beleggers. Aegon krijgt een draai om de oren en vangt bot in cassatie.

Een link naar het persbericht met daarin een link naar het arrest staat hier.