Sonsbeekpark, Arnhem op 16 april jl. (foto SvS, iPhone 13 Pro Max)

Noviomagus. In het NJB van komend weekend staat een door Ton Hartlief geschreven Vooraf met als opschrift Kwaad en goed in het procesrecht.

‘Kwaad’ staat voor het de pers en activisten dreigen met een juridische (schadevergoedings)procedure om kritische monden te snoeren. Zulke procedures worden ook wel  ‘Strategic Lawsuits Against Public Participation’ (‘SLAPP’s’) genoemd. Hartlief wijst op een EU-richtlijnvoorstel ter bestrijding van kennelijk ongegronde civiele procedures met grensoverschrijdende gevolgen, en vermeldt onder meer om welke bestrijdingsmiddelen het gaat.

‘Goed’ staat voor de door Kim van der Kraats in haar oratie bepleite bescherming door kantonrechters van partijen die zonder juridische bijstand procederen en die door kennisgebrek nogal eens in het ongelijk gesteld worden doordat zij bijvoorbeeld onvoldoende stellen of  onvoldoende bewijs aanbieden. Hierbij zij bedacht dat lang niet altijd een mondelinge behandeling plaatsvindt en dat indien deze wèl plaatsvindt, de kantonrechter niet op pleegt te treden als de gids die justitiabelen zonder kennis en rechtsbijstand door het lastige procesrecht leidt. Wie of wat pleit er echter tegen dat de rechter bijdraagt aan verwezenlijking van het materiële recht, partijen probeert te geven waar zij werkelijk recht op hebben?, zo vraagt Hartlief zich af.

Lezing van het Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link ernaar staat HIER.