Vermeer, De schilderkunst

Vermeer, De schilderkunst (foto Wikipedia)

Leesvoer!  de Rechtspraak: het Jaarverslag 2012 is verschenen.
Een link ernaar staat hier.

In het jaarverslag staat onder meer vermeld:

  • De instroom handelszaken in eerste aanleg nam voor het tweede jaar achtereen sterk af, met uitzondering van de sterke toename van faillissementsrekesten. Het aantal hoger beroepen handelszaken nam slechts in lichte mate af.

  • Het aantal familierechtelijke zaken rond bewindvoering bij de kantonrechter blijft sterk toenemen. De totale instroom andere familierechtelijke zaken die in eerste aanleg worden behandeld, stabiliseerde ten opzichte van 2011.