Modigliani

Modigliani (foto Wikipedia)

Onvolprezen is de rubriek “De uitspraak” van Folkert Jentsma in NRC Handelsblad.

In de editie van 16 dezer staat  een pikante actie centraal bij de politierechter. De link vindt u hier.