Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor, prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: C.J.H.B. resp. CJHB in de NJ), steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek,Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen.

9D9A4A77-8384-4751-B429-4E4FEAACA5E3 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Afgelopen zondag, in de Achterhoek, bij Wehl (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Noviomagus. Op Twitter zag ik gisterenavond een tweet van de Raad van State. Deze tweet ging over twee nieuwe staatsraden in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder wie Dineke de Groot. Via deze tweet kwam ik op de website van de Raad van State. Daar las ik de volgende, uit twee volzinnen bestaande passage:

„Dineke de Groot (54 jaar) is sinds 2012 raadsheer bij de Hoge Raad. Zij is momenteel vice-president in de Belastingkamer en per 1 november 2020 beoogd president van de Hoge Raad.”

Wat er mis mee is

Foto.RvS - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Schermfoto SvS (MacBook Air 2020)

Die passage stemt tot droefheid.

Immers, met de eerste volzin wordt miskend dat het niet raadsheer „bij”, maar in de Hoge Raad is. Het is, jammer genoeg, een veelgemaakte fout. Anders dan, bijvoorbeeld, Ton Hartlief, die advocaat-generaal is (in het parket) bij de Hoge Raad, zit Dineke de Groot is toch echt in de Hoge Raad.

Bovendien gaat het bij de tweede volzin om een (domme) denkfout. Hoezo namelijk zou Dineke de Groot  „per 1 november 2020 beoogd” president van de Hoge Raad zijn? Reeds maanden geleden toch is zij per 1 november a.s. benoemd tot president van de Hoge Raad? MEER  Derhalve is Dineke niet per 1 november a.s. (slechts) „beoogd” president, maar is zij alsdan daadwerkelijk president van de Hoge Raad.

Taallesje voor Juristen (67):

Een link naar de vorige aflevering van deze veelgelezen rubriek staat HIER.