Foto.Twente.juni.2016.aug

Foto Rob van de Peppel

Noviomagus. Advocatenblad.nl Op deze website las ik zojuist een opiniërend stuk van Diederik Briedé, advocaat te Almelo. Het opschrift is de vlag die de lading dekt: de kop-staartuitspraak is in strijd met de Grondwet.

Mr. Briedé betoogt dat altijd meteen bij het doen van de uitspraak gemotiveerd moet worden, ook in kort geding, zoals in dat van Yuri van Gelder. Weliswaar mag de motivering (vooralsnog) kort zijn, maar gemotiveerd moet er worden, aldus Briedé.

Een link naar voornoemd stuk staat HIER.