Tijdens zijn colleges Burgerlijk recht III gaf mijn latere promotor prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: CJHB in de NJ) steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal. Met deze rubriek, Taallesjes voor juristen, is beoogd om de fakkel over te nemen. 

Noviomagus.  Hartstikke goed dat die pedofielenvereniging thans definitief verboden is. Ik vind ’s Hogen Raads beschikking overtuigend gemotiveerd.

Kritische hoogleraar Staatsrecht overtuigt niet

KlimtZag gisteren in het NOS-journaal van 20.00 uur hoogleraar Staatsrecht Jon Schilder zich kritisch uiten over ’s Hogen Raads beschikking, maar mij wist hij niet te overtuigen. Zijn betoog (voor zover kenbaar uit dat NOS-journaal) houdt in dat sprake is van een precedent, dat die pedofielenvereniging (namelijk) niet structureel strafbare feiten pleegt, en dat nu ook een politieke partij in de gevarenzone zou kunnen komen als zij standpunten uitdraagt die heel veel mensen enorm verwerpelijk vinden. Dit (laatste) is het argument van het hellend vlak. Een dergelijk argument vind ik in veel gevallen sowieso niet zo sterk. In casu  – het gaat om een vereniging van pedo’s die pedofilie promoot resp. verheerlijkt (!) – vind ik het in elk geval niet sterk genoeg. Zag in voornoemd journaal de ouders van een meisje dat tussen haar nulde en vierde levensjaar misbruikt was door de buurman. Deze ouders vertelden dat op de website van Martijn tips stonden over hoe sporen van seksueel misbruik te wissen. Zie ook de update onderaan dit bericht.

Taallesje voor de Hoge Raad

Klimt.2

Gustav Klimt (Malcesine am Gardasee 1913)

Dat wil intussen niet zeggen dat ik ’s Hogen Raads taalgebruik onberispelijk zou vinden. Het cassatiecollege oordeelt in rov. 3.11.1:

“Dusdoende (iv) bagatelliseert de vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen, en praat zij dergelijke contacten niet alleen goed, maar verheerlijkt ze zelfs.”

Ik kan er naast zitten, maar volgens mij moet er in plaats van “{…} maar verheerlijkt ze zelfs.” staan (onderstreping toegevoegd): “{…} maar verheerlijkt zij ze zelfs.” Hoe het wèl had gekund?

logo-vscc.png

Als volgt:

“Dusdoende (iv) bagatelliseert de vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen. Zij praat dergelijke contacten bovendien niet alleen goed, maar verheerlijkt ze zelfs.”

Of:

“Dusdoende (iv) bagatelliseert de vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen, en praat zij dergelijke contacten niet alleen goed, maar verheerlijkt zij ze zelfs.”

Een link naar ’s Hogen Raads beschikking staat HIER.

Update

intussen las ik begin van de avond op het terras van Meesterschenkerij Café Jos dat de Leidse hoogleraar Staatsrecht Voermans vindt dat er met ’s Hogen Raads beschikking van gisteren niets nieuws onder de zon is. Zij heeft volgens hem geen betekenis voor toekomstige zaken of voor onze rechtsprincipes, en Voermans verwacht niet dat meer verenigingen verboden zullen worden. Van harte mee eens.

Link naar het vorige taallesje (23)

Een link naar het vorige taallesje staat HIER.