Zicht op de Groesbeekseweg vanuit kantoor (foto SvS, iPhone 15 Pro Max)

Noviomagus. In de editie van het Nederlands Juristenblad van vorig  weekend staat een door Coen Drion geschreven Vooraf dat als opschrift heeft ‘Pactum de contrahendo bij het HvJ EU’.  Drion bespreekt een op 14 september jl. gedane uitspraak van het HvJ EU (ECLI:EU:C:2023:675) waarin het gaat om de vraag of een precontractuele overeenkomst over het sluiten van een franchiseovereenkomst waarin een contractuele boete opgenomen  is wegens niet-uitvoering van de precontractuele overeenkomst valt onder het begrip overeenkomst inzake ‘verstrekking van diensten’ als bedoeld in art. 7, punt 1 bij (b), tweede streepje van de Brussel 1 bis-verordening. Volgens Drion komt de uitspraak erop neer dat voor de bevoegdheidsvraag beslissend is de overeenkomst die bestaat en niet een overeenkomst die nog tot stand moet komen. En daar kan hij zich goed in vinden, omdat het nog maar de vraag is welke rechten en verplichtingen partijen zouden accepteren in die nog tot stand te komen overeenkomst en waarvan karakter tijdens de onderhandelingen nog behoorlijk kan wijzigen.

Een link naar het Vooraf staat HIER.