Oosterpark.leunend

Dit bericht is een vervolg op een eerder bericht op deze weblog: ‘En uw naam was?.

Op dit eerdere bericht reageerde iemand op LinkedIn. Hij wees erop dat – en dit is herkenbaar – hem aan de telefoon niet zelden gevraagd wordt:

“En u bent van?”

Welnu, zijn standaardantwoord luidt:

“Ik ben van niemand.”