njDe NJ bestaat honderd jaar. In het jaar 1913 immers zag de NJ het levenslicht. In Mr.online wordt aandacht besteed aan de festiviteiten.

1913

Het is lang geleden. 1913: in het jaar ervóór (1912) verging de Titanic en in het jaar erna (1914) brak de Eerste Wereldoorlog uit.

De geboorte van een annotatie

Toen ik in de jaren negentig in Groningen promotieonderzoek verrichtte, liet prof. mr. C.J.H. Brunner (dus: in de NJ aangeduid als: “CJHB”)  me geregeld concepten van zijn noten lezen, waar ik dan vrij op mocht ‘schieten’. Op het secretariaat van de vakgroep Privaatrecht zette Brunner onder het genot van een kop koffie en een sigaret een boom op over het arrest dat hij aan het annoteren was en over veel meer. Vond dat leerzaam en zeer inspirerend.

Annotatoren kijken terug

In 1988 schreef Brunner een mooi stuk in het boek Annotatoren kijken terug, welk boek in dat jaar verscheen ter gelegenheid van 75 jaar NJ. Annotatoren kijken terugIn dat stuk stond het oorzaak-vereiste centraal, waarover het eerste door ’s Hogen Raads civiele kamer gewezen arrest ging dat in 1913 in de NJ gepubliceerd werd.

Mr.online

Een link naar Mr.online staat hier.