Noviomagus. Gisteren las ik het Vooraf van Taru Spronken in de meeste recente editie van het NJB. Het is een prikkelend stuk.

Sjef van Swaaij

Wat onder meer aan de orde komt is de vraag of het gegeven dat niet blijkt van een schending van het subsidiariteitsbeginsel impliceert dat een overheidsdaad ‘dus’ toegestaan is.

In voornoemd Vooraf wordt ingegaan op dissenting opinions van opperrechters Sotomayor en Breyer alsmede op een concurring opinion van opperrechter Scalia.

Lezing van dit Vooraf zij aanbevolen. Een link staat HIER.