mr. M.V. Polak

Mr. M.V. Polak

In het kader van 175 jaar Hoge Raad schittert raadsheer mr. M.V. (Martijn) Polak in een voor het onderwijs gemaakte voorlichtingsfilm over het cassatiecollege.

In de film staat centraal de bekende zaak over werkgeversaansprakelijkheid van TBS-kliniek De Rooyse Wissel. In deze zaak wees de Hoge Raad op 11 november 2011 arrest (NJ 2012, m. nt. T. Hartlief). LEES MEER

Kazernestraat 52 als TBS-kliniek

Je ziet in de film ook het arbeidsongeval. Het gaat om een medewerker van een TBS-kliniek die door een TBS-er gemolesteerd wordt. Dit nare ongeval wordt realistisch gespeeld.
In de film fungeert het gebouw van de Hoge Raad aan de Kazernestraat 52 als de TBS-kliniek waarin het litigieuze arbeidsongeval plaatsvindt. Wanneer in de zaak geraadkamerd wordt, zie je het mooie gebouw aan het Lange Voorhout.

Glansrol mr. M.V. Polak, die zichzelf speelt

In de film zie je mr. Polak, in vrijetijdskleding, thuis aan het werk. Zijn dochter komt hem thee brengen en vader legt zijn dochter uit uit waar het in deze zaak om gaat. Ook zie je mr. Polak vanuit huis ’s ochtends vertrekken en naar Den Haag rijden om er vervolgens de voltallige civiele kamer van de Hoge Raad voor te zitten.
Nadat de Hoge Raad arrest gewezen heeft, zie je mr. Polak thuis achter het fornuis zijn dochter en echtgenote vertellen wat er beslist is – in de film lijkt het alsof nog op dezelfde dag waarin beslist is in raadkamer ook de uitspraak gedaan wordt -, waarna je hem met een koffer in de hand weer naar boven ziet gaan om weer te gaan werken. Dochter en echtgenote roepen afkeurend: “Gezellig!”

De Hoge Raad acteert: scène waarin voltallige civiele kamer raadkamert

Je ziet de Hoge Raad raadkameren. Dit gebeurt overigens op het eerste gezicht niet geheel volgens de wet, want in de film zie je mr. E.J. (Ernst) Numann, in werkelijkheid vicepresident, als eerste zeggen wat hij ervan vindt, terwijl hij (dus) niet de jongste raadsheer is.  Maar het is maar een film. Daarom kun je mr. Polak ook de kamer zien voorzitten, ofschoon hij de op één na jongste raadsheer is.

Conclusie van de Advocaat-Generaal van één A4-tje voorgelezen in raadkamer

Je ziet mr. Polak de conclusie van de Advocaat-Generaal voorlezen (één A4-tje) – uiteraard zal dat in werkelijkheid niet gebeuren (en de conclusie van mr. J. Spier was uiteraard veel uitgebreider) -, en wie de conclusie in deze zaak gelezen heeft (en ook wie dat niet gedaan heeft) zal onderkennen dat de voorlichtingsfilm het uiteraard allemaal wat eenvoudiger voorstelt dan het is.

Inside de Hoge Raad

Daarna komen aan het woord mw. mr. D. de Groot, en mr. C. (Coen) Drion, die hun bijdrage leveren aan de in de raadkamer gevoerde discussie. Mr. Drion heeft het arrest ook mede gewezen.
Aan tafel zie je voorts prominent en scherp in beeld mr. G. (Gerbrant) Snijders en mr. A.H.T. (Toon) Heisterkamp. Maar ook herken je bijvoorbeeld mrs. M.A. Loth en W.A.M. van Schendel.

De uitspraak

Je ziet in de film ook dat mr. Polak de uitspraak doet, direct geflankeerd door mr. Numann en mw. mr. A.J.M. van Buchem-Spapens. Laatstgenoemde heeft het arrest (ook) mede gewezen. In werkelijkheid was mr. Polak (evenals mw. mr. D. de Groot) nog geen raadsheer in de Hoge Raad toen het arrest gewezen werd.
Voorts pleegt de Hoge Raad in althans civiele zaken uitspraak te doen in een zitting van de enkelvoudige kamer. Dat je in de film vijf raadsheren ziet lopen om uitspraak te doen, heeft ongetwijfeld als reden dat dat meer decorum biedt.

Ten slotte

Vind het mooi om te zien dat de Hoge Raad aan zo’n film meewerkt. Je ziet dat de raadsheren hun best doen om de zaak zo eenvoudig mogelijk uit te leggen aan scholieren. Ongetwijfeld zullen de (meeste) raadsheren het leuk gevonden hebben om te acteren. Een link naar de film staat HIER.