Foto.Johannes.Voet

Johannes Voet, voor ’s Hogen Raads nieuwe gebouw (foto SvS, iPhone 6s)

Noviomagus. H.J. Snijders werpt in een stuk in het NJB met als opschrift „Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van HR-raadsheren buiten de zetel” expliciet een vraag op. Namelijk of het geen tijd wordt voor een regeling die voorziet in eventuele wraking en verschoning van raadsheren in de Burgerlijke Kamer van de Hoge Raad die niet ‘op de zaak zitten’. Deze zogeheten reservisten, die als het erop aan komt niet meebeslissen (omdat zij in de betreffende zaak geen stemrecht hebben), nemen deel aan de beraadslagingen in zaken die behandeld en beslist worden door vijf raadsheren, voor welke deelname op zichzelf (zeer) goede redenen bestaan.

Zoals zo vaak, is het opwerpen van de vraag meteen ook de beantwoording ervan. Een link naar de tekst van dat stuk staat HIER.