Guillotinemodels

Foto’s Wikipedia.

Plagiaat. Lees op de website van NRC Handelsblad:

Het UMC Groningen meldde vorig jaar dat de onderzoekers hiervoor “ernstig zijn berispt”.

Nu ben ik al ruim veertien jaar (cassatie)advocaat en mij verbaast (dus) nooit meer iets. Ik vind intussen wel iets ergerlijk. Want ik heb de wetenschap teveel lief om het maar van me af te laten glijden. Sterker nog, ik wind me er (weer) over op.

Doodzonde

Plegers van een ernstig wetenschappelijke misdrijf, degenen die een wetenschappelijke doodzonde begaan, mogen weer  ‘gewoon’ blijven zitten. Het College van Bestuur van de VU had slappe knieën. Die prof. mr. Rijpkema hebben ze – hoe onterecht ook – niet ontslagen. Hij is er nog steeds hoogleraar.

Zwak optreden RUG

En nu ook het College van Bestuur van de RU Groningen. Ik baseer me op NRC Handelsblad. Als waar is wat deze kwaliteitskrant schrijft, dan is het, vind ik, onbegrijpelijk dat deze wetenschappelijke fraudeurs niet ontslagen zijn. Slappe knieën? Hebben de leden van het College van Bestuur van de RUG (in meerderheid) geen ruggegraat?

Heftige foto’s?

De foto’s symboliseren iets. Voor wie zo’n wetenschappelijke doodzonde begaat, moet wat betreft een betaalde baan in de wetenschap (universiteit) de valbijl onverbiddelijk vallen. Het signaal dat de Colleges van bestuur van de VU en de RUG geven is volstrekt het verkeerde (‘Je komt er met slechts een berisping van af’).