Noviomagus. Sinds het derde jaar van mijn studententijd te Groningen ben ik onafgebroken geabonneerd op NRC Handelsblad. Soms hoor ik kritische geluiden over deze avondkrant, maar hoe je het ook wendt of keert, onmiskenbaar is de NRC  ’s lands beste kwaliteitskrant. En de Volkskrant (gelukkig een stuk minder zuur dan voorheen) is een goede tweede.

foto.AH!

Gisteren met de kantoorfiets even een maaltijdsalade wezen halen aan de Daalseweg (foto SvS, iPhone 6)

Folkert Jensma over de rechtspraak

In de editie van NRC Handelsblad van 1 dezer lees ik een fraai stuk van Folkert Jensma (pleonasme!) met als opschrift Rechters leren alleen van elkaar als ze dat zelf willen. Volgens Jensma is er overal in de rechtspraak eilandvorming en een gebrek aan behoefte om elkaar op fouten en werkhouding aan te spreken.

Foto.AH2

Ingezoomd (foto SvS, iPhone 6)

Voornoemd stuk is kritisch en geschreven over en naar aanleiding van het rapport van de Commissie Cohen. Lezing van voornoemd stuk (HIER) zij van harte aanbevolen.

Wat moeten wij advocaten ermee?

Foto.AH3

Tegelijk ook maar even groene thee, fruit en koffiemelk ingeslagen (foto SvS, iPhone 6)

Een stokpaardje van mij is dat wie procedeert bij een rechtbank of gerechtshof niet alleen met precisie en bepaaldheid de relevante feiten moet stellen, dit goed geordend en overzichtelijk moet doen (en de chronologische volgorde is bij altijd goed), doch óók de taak heeft om het gerecht – zonder belerend te zijn – uitstekend juridisch voor te lichten teneinde niet het risico te lopen dat degene die de cliënt in het gelijk kan stellen dit niet doet doordat hij/zij iets niet of minder scherp op het netvlies heeft staan. Te vaak zie ik uitspraken van hoven waarbij het recht geschonden en/of ontoereikend gemotiveerd wordt. Ius curia novit is geen vanzelfsprekend uitgangspunt.