Foto.Tweede_kamer

In NRC Handelsblad schrijft Bas Heijne een naar het mij toeschijnt overtuigend stuk met de strekking dat het beter ware om niet de aankoop van de Fyra te onderzoeken, doch in plaats daarvan het functioneren van de Tweede Kamer onder de loep te nemen.

Een link naar dat stuk staat hier.