foto.borrel.IndeKazerne

Foto John Patrick van der Kaa (iPhone 5s)

Komende vrijdagochtend – 28 dezer – om 11.00 uur wordt aan Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. de sleutel ter hand gesteld van de door haar per 1 maart a.s. gehuurde ruimte aan de Molenveldlaan 162, in de Kraayenhoffkazerne (eerste etage, voorzijde).

Schrijver dezes

Schrijver dezes was uitgenodigd  om vandaag aanwezig te zijn op een borrel voor in de Krayenhoffkazerne gehuisveste ondernemers in het fraaie etablissement In de Kazerne in deze kazerneAan deze uitnodiging heeft hij gevolg gegeven. De foto hierboven is tijdens voornoemde borrel gemaakt.

Geweldig

De borrel bevestigt wederom hoe geweldig het is om straks op zo’n aangename locatie kantoor te houden.