foto.selfie.7.2.2014

Selfie, 7 februari 2014 (iPhone 5s)

In het verleden placht op deze blog wekelijks verwezen te worden naar de column YOUP.

Thans is dit nog slechts bij uitzondering.

Logo gemeente Amsterdam

Wat Youp schrijft in zijn column van vandaag over een (zeer) kleine, doch peperdure aanpassing van het logo van de gemeente Amsterdam geeft te denken.

Philips

Vraag me af wat de recente wijziging van het logo van Philips gekost heeft. Laatstgenoemde wijziging was in elk geval niet gering, en wat zij ook gekost moge, het is geen belastinggeld.

van Swaaij Cassatie & Consultancy

Het logo van Van Swaaij Cassatie & Consultancy heeft nog geen één procent gekost van het bedrag dat gemoeid is met voornoemde, kleine aanpassing van het logo van de gemeente Amsterdam.

Link

Een link naar de column YOUP vandaag staat HIER.