Noviomagus. In de editie van NRC Handelsblad van gisteren staat een interessant interview met Peter Gotzsche. Het stemt tot nadenken. Een quote:

“Een advocaat kan niet voor twee partijen optreden, dus hoe kunnen dokters denken dat zij daartoe in staat zijn?”

Foto.NijmegenBootcamp

Voor mij iedere zaterdagochtend Nijmegen Bootcamp (foto Roosmarijn van der Hoop, haar iPhone)

Gotzsche doelt onmiskenbaar op het geval dat sprake is van tegenstrijdig belang.

In dat interview gaat het namelijk om hetgeen Gotzsche, hoogleraar Opzet en analyse van klinisch onderzoek te Kopenhagen, aan de kaak stelt met het door hem geschreven boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad.

Gotzsche stelt zich op het standpunt dat artsen onder geen beding meer geld of gunsten mogen aannemen van de farmaceutische industrie, omdat het artsen (als ze dat wèl aannemen) in de verkeerde richting beïnvloedt. De belangen van deze industrie en de patiënt staan diametraal op elkaar: de farma-industrie wil alleen maar – rücksichtslos –  winst maken en dit door artsen te bewegen om zoveel mogelijk, liefst dure, medicijnen voor te schrijven, wat tot enorm veel doden leidt, aldus Gotzsche.

In het interview licht hij dat uitvoerig en prima facie overtuigend toe.

Nog erger dan Volkswagen?

Foto.NijmegenBootca p

Nijmegen Bootcamp omvat ook krachttraining (foto Roosmarijn van der Hoop, haar iPhone)

De farma-industrie mag medicijnen zelf testen, zo brengt Gotzsche, voorheen zelf werkzaam in de farma-industrie en spijtoptant, naar voren. Het lezen van dat  interview zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.