foto.Lucht.19.3.14

Foto SvS (iPhone 5s)

Noviomagus. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Niet dienovereenkomstig handelt mr. Martijn Snoep, voorzitter van het DB van het Zuidas-kantoor De Brauw Blackstone Westbroek.

Rechtenstudie overbodig op de Zuidas? Misser van managing partner

De essentie staat in een vorig jaar op deze website geplaatst weblogbericht met als opschrift: “Rechtenstudie overbodig op de Zuidas? Misser van managing partner.” MEER Dat bericht is op 19 oktober 2014 geactualiseerd.

Mr. Snoep heeft die keutel niet ingetrokken, integendeel. Maandag jl. las ik in NRC Handelsblad namelijk een stuk van hem en vier andere voorzitters van DB’s van Amsterdamse kantoren met als strekking dat de studie Nederlands recht geen vereiste zou moeten zijn voor toegang tot de balie. Gisterenmorgen hoor ik op Radio 1 mr. Snoep die boodschap verkondigen. Opmerkelijk dat mr. Snoep c.s.  miskennen dat het (althans tegenwoordig) reeds bij te veel net afgestudeerde juristen die beginnen in de advocatuur schort aan parate elementaire kennis van het Nederlandse recht en dat we daar in de praktijk ook echt last van hebben. Ik hoor van meerdere kanten – en niet van de eersten de besten – dat dat ook geldt voor de kantoren van die bestuursvoorzitters. En dan toch propageren dat ook niet-juristen advocaat zouden moeten kunnen worden. Wordt het probleem alleen maar groter.  

Non sequitur

foto.AlbertHeijn.19.3.14

Aan de Daalseweg, gisterenavond (foto SvS, iPhone 5s)

Ik sluit zeker niet uit dat het wenselijk kan zijn dat advocaten meer weten van bijvoorbeeld psychologie en in een grotere mate dan thans het geval is beschikken over andere, niet-juridische vaardigheden. Maar uit die (mogelijke) wenselijkheid volgt toch niet – non sequitur –  dat de studie Nederlands recht ‘dus’ geen vereiste meer zou moeten zijn voor toegang tot de balie?  Om dit in te zien, hoef je geen briljante wiskundige te zijn. Mr. Snoep c.s. miskennen de waarde van de studie Nederlands recht. En zou de gepromoveerde kantoorgenoot die werkzaam is in de procespraktijk het geheel eens zijn met zijn bestuursvoorzitter? Zou die menen dat iemand ook zonder studie Nederlands recht tot rechter benoemd zou moeten kunnen worden? Geloof er niets van.

Wegwezen!

Je zult maar op een in kwantitatief opzicht groot advocatenkantoor werken en een kantoorgenoot hebben die als bestuursvoorzitter beweert dat jouw rechtenstudie eigenlijk overbodig is voor jouw professie. Wegwezen daar! En denkt de cliënt bij zo’n kantoor niet ook snel dat ie er maar beter zo snel mogelijk moet vertrekken? Zie wederom voornoemd weblogbericht.

Ik attendeer je ten slotte nog op een fraai stukje ter zake op Mr-online.