foto.kantoorgitaar

In de nieuwe huisvesting van Van Swaaij Cassatie & Consultancy (foto SvS, iPhone 5s)

In een Vooraf dat komend weekend verschijnt in het NJB schrijft Ton Hartlief ditmaal eens niet over een vermogensrechtelijk onderwerp. Hartlief snijdt de principiële vraag aan in hoeverre een NJB-redacteur met een (bij)baan in de rechterlijke macht kritische standpunten in mag nemen. Hoe gaat de Hoge Raad daarmee om? En moeten we daar blij mee zijn?

Voornoemd Vooraf heeft als opschrift Vooraf in het geding en dat legt bloot dat Hartlief zich er behoorlijk druk om maakt.

Link

Een link naar voornoemd Vooraf staat HIER.