Veerpont op het Pannerdensch Kanaal op zondag 14 dezer (foto SvS, iPhone X)

Noviomagus. Gisteren (donderdag 25 dezer) lag reeds op mijn deurmat de editie van het NJB van komend weekend. Het Vooraf is geschreven door Peter Wattel, advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Ik heb het met groot genoegen gelezen.

Beschamende etikettenzwendel

Box 3, de  ‘forfaitaire vermogensrendementsheffing’,  is volgens Wattel een doorzichtige etikettenzwendel. Hij vindt het beschamend dat de  uitvoerende en wetgevende machten niet gewoon hun werk, namelijk het werkelijke vermogensrendement belasten, zoals dat „overal elders” wèl gebeurt.

Wattel juicht het toe dat vorige week (dinsdag 16 dezer) de belastingkamer van het Amsterdamse Hof (MEER) vastgesteld heeft dat het structurele reële rendement op risicovrije belegging aanzienlijk afwijkt van het forfaitaire rendement (in 2014 nog 4%).

De boodschap: Hof Amsterdam is laf

Tegelijk geeft Wattel, zij het niet zoveel woorden, te kennen dat volgens hem het Amsterdamse Hof eigenlijk laf is geweest en dat de uitspraak door de Hoge Raad gecasseerd zal moeten worden. Dit namelijk, omdat het Hof tevens tot het oordeel komt dat wegens de ruime beoordelingsmarge van de wetgever en de scheiding der machten de wetgever ‘enige tijd moet worden gegund’ om zijn schending van het eigendomsgrondrecht  (art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM) te beëindigen. Dit oordeel is volgens Wattel onjuist.

Waarom de Hoge Raad casseren moet

Het gebouw van de Hoge Raad op dinsdag 16 dezer (foto SvS, iPhone X)

De wetgever namelijk  „hééft al jáááren de tijd gehad,” zo schrijft Wattel. Dit laat zich niet anders verstaan, dan dat Wattel vindt dat de Hoge Raad de uitspraak van het Amsterdamse Hof moet casseren.

Ten slotte

Mooi dat Wattel dat gewoon schrijft over een uitspraak waartegen nog cassatieberoep ingesteld kan worden. Wordt dit beroep ingesteld, dan zal Wattel, advocaat-generaal bij (de belastingkamer van) de Hoge Raad ongetwijfeld niet concluderen. Juist daarom kan Wattel, gezaghebbend fiscalist, als redacteur van het NJB mijns inziens gewoon schrijven wat hij ervan vindt, wat niet wegneemt dat men daar ook anders over zou kunnen denken.

Een link naar voornoemd Vooraf staat HIER.