Foto.Waalbrug - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Zicht op de Waalbrug vanuit de trein op 20 januari jl. (foto SvS, iPhone Xs Max)

 

Noviomagus. Op 6 februari jl. berichte ik op deze blog dat de website van het Genootschap  Pro Excolendo Iure Patrio eraan zit te komen. MEER 

In dit verband het volgende. Eerder deze maand ontving ik de notulen van de bijeenkomst van het Genootschap van 26 februari jl. in De Prinsenhof te Groningen, waar die avond Advocaat-Generaal Ruth de Bock een vertoog hield.

Welnu, in die notulen wordt onder het hoofdje ‘ingekomen stukken en bestuursmededelingen’ vermeld niet alleen dat veel lovende woorden ontvangen werden van diverse leden over de concept-website, maar ook:

„Speciaal wordt genoemd de inbreng van het lid Van Swaay, die aan de wieg van de website heeft gestaan.”

Dat is natuurlijk leuk om te lezen!