Het veerpont bij Millingen aan de Rijn op 2 augustus jl. (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Noviomagus. In het NJB van komend weekend staat een door Taru Spronken geschreven Vooraf met als opschrift ‘Het humane gezicht van de rechtspraak’.  Zij gaat in op de vraag in hoeverre rechters die op een zaak zitten blijk mogen geven van hun gevoel van medeleven met een benadeelde, zoals (bijvoorbeeld) een slachtoffer van een misdrijf dat in deze zaak centraal staat. Die vraag kan ook rijzen in civiele zaken of bestuursrechtelijke zaken. Wegens de vereiste onpartijdigheid is het vaak balanceren op een dun koord, zoals Spronken schrijft. In dit Vooraf betrekt zij jurisprudentie van het EHRM.

Lezing van dit Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.