WLA_ima_House_in_Provence, Paul Cézanne

Wikipedia:  House in Provence, Paul Cézanne

Natuurlijk zijn voor iedere rechtgeaarde civilist de Voorafjes in het NJB van (beurtelings) Ton Hartlief en Coen Drion de onmiskenbare hoogtepunten. (LEES MEER)

Zo nu en dan attendeer ik op deze weblog ook op Voorafjes die (anderszins) de moeite van het lezen waard zijn.

Zorgelijk

Ditmaal verdient een signalering het Vooraf van Tom Barkhuysen. Hij neemt ons mee naar een zorgelijke toestand op Curaçao. Een link staat hier. Ik vraag mij af: hoe reëel is het dat zo’n toestand zich zou voordoen in het Europese deel van het Koninkrijk?