Noviomagus. Op 12 dezer wierp ik op deze blog de vraag op hoe aantrekkelijk het Nederlands Juristenblad (nog) is voor de rechtgeaarde civilist. Ik constateerde dat de redactie van het NJB reden heeft om zich zorgen te maken, omdat de rechtgeaarde civilist onvoldoende over Burgerlijk recht leest in het NJB. MEER Thans stel ik vast dat direct aansluitend op het Vooraf van Coen Drion in de NJB-editie van afgelopen weekend in de komend weekend verschijnende NJB-editie al weer een ander civielrechtelijk Vooraf staat. Dit is geschreven door Ton Hartlief. Dat is uiteraard geen toeval. Ongetwijfeld heeft de NJB-redactie zich de hier gegeven opbouwende kritiek aangetrokken.

Hele generaties studenten denken dat het contractenrecht statisch is

Diptic.15.9.2015

Alle foto’s zijn gemaakt met de iPhone 6 en samengevoegd met de app Diptic

Hartliefs Vooraf heeft het opschrift Is het contractenrecht zo dood als een pier? meegekregen. Hartlief pakt de handschoen op die er lag sinds de Leidse oratie (Door meten tot weten. Over rechtswetenschap als kruispunt) van Willem van Boom eerder dit jaar. Van Boom wijst er onder meer op dat van ’s Hogen Raads civielrechtelijke arresten in de bacheloropleidingen er maar 15 op zes of meer faculteiten voorgeschreven worden, dat slechts vier arresten op zeven faculteiten voorschreven worden en dat er maar twee arresten op alle acht rechtenfaculteiten voorgeschreven worden, nl. Kelderluik en Haviltex.

Hartlief nu vreest dat dat ligt aan ideeën over studeerbaarheid: steeds meer nadruk ligt op de basis en kennis van de hoofdlijnen. Wat dreigt is dat complete generaties studenten gaan denken dat in het contractenrecht nauwelijks wat gebeurt (‘Het gaat toch alleen maar om Haviltex?, uit 1981 toch?’).

Remedie Hartlief: discursief doceren

Al tijdens de bachelor moet studenten duidelijk gemaakt worden dat het contractenrecht een (in de woorden van J.B.M. Vranken in zijn eerste Algemeen Asser-deel) een discursieve grootheid is. Dit door jurisprudentie ècht te bespreken en te analyseren. Zo (bijvoorbeeld) betoogt Hartlief dat studenten al direct moeten leren dat er binnen de Haviltex-uitleg intussen al weer veel te beleven valt.

Coface/Intergamma

Onder meer noemt Hartlief als voorbeeld dat binnen Haviltex onderscheid gemaakt moet worden tussen meer en minder subjectieve, soms zelfs objectieve vormen van uitleg waarbij het steeds meer aankomt op ‘uitlegmateriaal’ dan tekst en toelichting van een contract. In dit kader noemt Hartlief als voorbeeld het door mij uitgelokte en casserende arrest Coface/Intergamma.

Link

Lezing van Hartliefs Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link ernaar staat HIER.