sjefspeeltgitaar.jpg
Over de executie van een kantonrechterlijk vonnis waarbij een huurder van bijvoorbeeld art. 7:290-bedrijfsruimte veroordeeld is tot ontruiming kan zomaar een geschil ontstaan.
Denk ook aan het geval waarin een gewezen werkgever executoriaal derdenbeslag op basis van een vonnis waarbij zijn voormalige werknemer op straffe van dwangsommen veroordeeld is om zich (kort gezegd) te houden aan een non-concurrentiebeding en waarin volgens laatstgenoemde geen dwangsom verbeurd is.

Hoe zit het (ook al weer)?

Is een kantonrechter (in kort geding) bevoegd om een geschil over de executie van een kantonrechterlijk vonnis te beslechten? Zit er muziek in een bevestigende beantwoording van deze vraag?

Naar het antwoord op de vraag

Over deze kwestie heb ik een paar jaar geleden mijn licht doen schijnen in het Nederlands Juristenblad. LEES VERDER