foto.brug.8februari2014.def

Foto SvS (iPhone 5s)

 

Noviomagus. Advocaat! Het is vandaag precies vijftien jaar geleden dat ik in het Haagse Paleis van Justitie beëdigd werd op de laatste vrijdagmiddag van die julimaand.
Daarmee werd ik van rechtswege – dat was toen nog zo – advocaat bij de Hoge Raad.
In juni 1999 was ik vanuit Groningen naar Den Haag verhuisd. Hier zette ik mijn eerste schreden in de advocatuur.

foto.29.7.2014

Foto Sietse Klomp (iPhone 5s)

Beëdiging

Aanwezig bij de beëdiging waren mijn ouders, jongste zus, vrienden en kantoorgenoten, met name sectiegenoten, onder wie mijn patroon, mr. Gerbrant Snijders, thans raadsheer in Hoge Raad. Daarna werd er geborreld in een etablissement aan de Theresiastraat. In kleiner gezelschap hebben we daarna nog ergens een maaltijd genuttigd. Ik kijk nog steeds met veel plezier op die 30e juli terug.

Wie kregen er in juli 1999 nog meer een nieuwe hoedanigheid?

Foto.Sjef.Desk.2

Foto Debbie Bernasco

Het mooie van de beëdiging (gevolgd door inschrijving op het tableau) is dat je daarna een hoedanigheid hebt die je tevoren niet had.
In die julimaand in 1999 verkregen ook drie andere personen een hoedanigheid die ze tevoren nog niet hadden.
Guy Verhofstadt werd premier in de federale regering van België.
Mohammed VI was de nieuwe koning van Marokko.
En Lance Armstrong verkreeg voor het eerst van zijn leven de hoedanigheid van winnaar van de Tour de France (86e editie). Of de laatste die hoedanigheid achteraf bezien toch niet gekregen heeft, laat ik maar even in het midden. Feitelijk kan niet ongedaan gemaakt worden dat hij op het erepodium heeft gestaan.

Dwarsig en eigenzinnig

Foto.Toga.Krayenhoff

Foto Debbie Bernasco

Voor mij geen ander ambacht dan dat van advocaat. Wie mijn blogs leest, zal er bepaald niet van opkijken dat ik veel zin heb in de volgende vijftien jaar in de advocatuur.
En ik herken me natuurlijk – welke advocaat niet? – geheel in wat mr. Willem Dekkers, destijds de landelijke Deken,  zei in een interview  met NRC Handelsblad, namelijk dat een advocaat per definitie dwarsig en eigenzinnig is. Wij advocaten zijn er niet om aardig gevonden te worden, doch om de belangen van onze cliënten optimaal te behartigen.

Twee keer getrouwheid zweren aan de koning?

Zie over de beëdiging tot advocaat ook het weblogbericht met als titel Twee keer getrouwheid zweren aan de koning?