VS Dictee 8 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee 2019, in de Sint-Stevenskerk (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Noviomagus. Vorige week ontving ik het mooie bericht dat Fred Hammerstein bereid gevonden is om het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee van dit jaar te schrijven en voor te dragen.

Ik ontmoette Fred Hammerstein, die ik ken als een aimabel persoon en een messcherpe jurist, voor het eerst in najaar 1999 op een borrel in Den Haag. Medio 1998 was hij benoemd tot raadsheer in civiele kamer van de Hoge Raad wegens het vertrek van vice-president W. Snijders, die als regeringscommissaris voor het NBW decennialang gesleuteld heeft aan wat nu ons huidige BW is. Die borrel was georganiseerd door Boom Juridische Uitgevers, de uitgever van mijn in januari 2000 verdedigde proefschrift, dat in 2011 gerecenseerd is door W. Snijders, voornoemd (MEER).

Twee keer benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad

Fred Hammerstein is gepromoveerd op zijn Nijmeegse proefschrift Eigenlijke en oneigenlijke zaaksvervanging. De benoeming van Hammerstein in 1998 tot raadsheer in de Hoge Raad was in zeker opzicht ‘slechts’  een voorlopig hoogtepunt van zijn carrière in de rechtelijke macht. Nadat hij namelijk in 2004 uit de Hoge Raad vertrok om president van het Gerechtshof Arnhem te worden, werd hij op initiatief van de Hoge Raad wederom lid  van deze kamer. Dat is een unicum.

Tijdens zijn tweede periode als raadsheer in het cassatiecollege werd Hammerstein benoemd tot lid van de Raad van State in buitengewone dienst.

Als arbiter is Fred Hammerstein jarenlang actief geweest als voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. In 2012 werd Hammerstein benoemd tot hoogleraar geschilbeslechting aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tussen juli 2013 en juli 2016 was hij bovendien Regeringscommissaris voor de digitalisering van het burgerlijk procesrecht.
Vorige week is Hammerstein benoemd tot lid van de Commissie schadevergoeding Srebrenica.

Hij is voorts (mede-)auteur respectievelijk (bewerkend) auteur van respectievelijk Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 (Hoger beroep) en De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken.

Het belooft een mooi Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee te worden.