Foto.Geul.1

In de verte De Oversteek en meer ruimte voor de Waal (foto SvS, iPhone 6s)

Noviomagus. Eergisteren was het al weer de derde keer dit jaar dat ik cassatieberoep ingesteld heb. De vraag die ik in deze zaak aan de Hoge Raad voorleg, ligt op het terrein van het Burgerlijk procesrecht.

Foto.Geul.2

Ruimte voor de Waal (foto SvS, iPhone 6s)

Niet eerder nog stond in een door mij geconcipieerde cassatiedagvaarding als adres van de Hoge Raad vermeld Korte Voorhout 8. Weliswaar had de Hoge Raad op dit adres in de periode van 11 januari jl. t/m 29 februari jl. alvast mede zittingsplaats in de zin van art. 111 Rv, zoals aangekondigd werd bij een per e-mail aan alle cassatieadvocaten verzonden brief van 22 december jl. van de Voorzitter van ’s Hogen Raads civiele kamer (mr. E.J. Numann). Maar in de twee andere  zaken, waarin ik dit jaar cassatieberoep ingesteld heb, stond in de cassatiedagvaarding toch maar gewoon als adres vermeld Kazernestraat 52. Dit laatste zal wel als reden hebben dat ik niet snel iets verander zolang dat niet echt nodig is.

Het Vooraf van komend weekend in het NJB~

Foto.Geul.3

Ruimte voor de Waal (foto SvS, iPhone 6s)

In het NJB van komend weekend staat een instructief Vooraf van Taru Spronken. Lezing ervan zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.