Noviomagus. Het Vooraf in de NJB-editie van komend Paasweekend is geschreven door Coen Drion en heeft als opschrift Een Grote Kamer voor de Hoge Raad?

Foto.NieuweGebouwHR

Het vorig jaar nog niet voltooide nieuwe gebouw voor de Hoge Raad aan het Korte Voorhout 8 (foto SvS, iPhone 6)

Het opwerpen van de vraag …

Zoals zo vaak, is het opwerpen van een vraag meteen de beantwoording ervan. Met een schuin oog kijkend naar het HvJEU en naar de hoogste bestuursrechters, zou wat betreft Coen Drion serieus  overwogen moeten worden of de Hoge Raad niet ook de mogelijkheid zou moeten krijgen om in bepaalde zaken, door hemzelf te bepalen, uitspraak te doen in een Grote Kamer. Daarmee zou de Hoge Raad er een eenvoudig, nieuw middel bij krijgen om duidelijk te maken dat hij een bepaalde zaak of rechtsontwikkeling (extra) belangrijk vindt, of niet, wat het gezag van de Hoge Raad  zou kunnen vergroten en zou kunnen bijdragen aan een betere duiding van zijn uitspraken, aldus Drion.

Hoe hierover te denken?

Ik voel er niets voor. De Hoge Raad is de hoogste rechter binnen de Rechterlijke Macht en deze behandelt en beslist zaken op het terrein van het Burgerlijk recht, het Strafrecht en het Belastingrecht. Zou er bijvoorbeeld van het Hangmat-arrest (MEER) meer gezag uitgaan als het was gewezen door een ‘grote kamer’ met daarin ook (vijf) raadsheren uit de strafkamer en (vijf) raadsheren uit de fiscale kamer?
Dat het HvJEU en de hoogste bestuursrechters een ‘grote kamer’ kennen, legt prima facie niet zoveel gewicht in de schaal, reeds omdat de Hoge Raad op voornoemde, drie zeer verschillende rechtsterreinen opereert.

Een link naar dit Vooraf staat HIER.