Zicht vanaf de dijk bij Ooy, vlakbij Zevenaar, afgelopen zaterdag, 5 dezer (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Noviomagus. Afgelopen vrijdag (4 dezer) stemde de ministerraad in met de voordracht voor benoeming van prof. mr. Siewert Lindenbergh tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Lindenbergh zal vanaf 1 november a.s. werkzaam zijn in de sectie civiel recht.

Lindenbergh is in 1998 met lof gepromoveerd bij Jac. Hijma (Leiden) op het proefschrift ‘Smartengeld’. Na enkele jaren als universitair (hoofd)docent verbonden te zijn geweest aan de Leidse sectie Burgerlijk Recht, is Lindenbergh sinds 2005 hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hij is (vooralsnog) raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Menig jurist zal Lindenbergh vooral kennen door zijn vele lezenswaardige annotaties in het NJ (en AA), die hij met name schrijft op het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

Voor het curriculum vitae van Lindenbergh zij verwezen naar zijn eigen website (LINK). Het bericht op de website van de Hoge Raad ziet u HIER.