Noviomagus. Vandaag is het al weer de twaalfde dag van 2016. Tijd is relatief. Ik ervaar hem op dit moment als snel. In de editie van het NJB van komend weekend staat het eerste Vooraf van dit jaar op het terrein van het voor ons practici belangrijkste rechtsgebied: het Burgerlijk recht, in het bijzonder het Vermogensrecht.

Foto.Vesters

Afgelopen vrijdag in restaurant Vesters, hier ter stede, vierden mijn tafelgenoten en ik een overwinning bij de Hoge Raad, welke overwinning tevens het winnen van de oorlog impliceerde (iPhone 6s)

Dit Vooraf is geschreven door Ton Hartlief en heeft als opschrift Technische vooruitgang in het aansprakelijkheidsrecht. Hoe om te gaan met door allerlei innovatieve, technische ontwikkelingen geïmpliceerde nieuwe risico’s en met nieuwe risico’s die onzekere risico’s zijn? Hoe zit het met het zogeheten voorzorgsbeginsel?

Nieuwjaarskaart

Kan de rechter uit de voeten met klassieke benaderingen als de wetgever het zoals zo vaak laat afweten? De nr. 1 van het aansprakelijkheidsrecht legt ook ditmaal weer de vinger op zere plekken in voornoemd Vooraf. Het aansprakelijkheidsrecht staat voor grote uitdagingen.

Een link naar Hartliefs Vooraf, waarvan lezing uiteraard van harte aanbevolen zij, staat HIER.