foto.lent.geul.2

Ruimte voor de Waal (foto SvS, iPhone 6)

Noviomagus. Gisteren, de dertiende dag van 2016, is de eerste dagvaarding van dit jaar uitgebracht waarin woonplaats gekozen is ten kantore van de advocaat bij de Hoge Raad mr. J.H.M. van Swaaij, die als zodanig aangewezen werd door (vanuit het perspectief van de deurwaarder) mijn verzoeker resp. verzoekers om deze te vertegenwoordigen in na te melden geding in cassatie. De kernklacht in het middel van cassatie (onderdeel 1) is dat het betreffende gerechtshof een voor de praktijk belangrijke bepaling uit Boek 3 BW onjuist uitgelegd heeft. Het positieve cassatieadvies heb ik vorige week gegeven. Student-stagiaire Yvette heeft voor mij eerst een nuttige notitie gemaakt, in welke notitie op een rijtje gezet werd wat partijen in de feitelijke instanties gesteld hebben. Mr. Joost Moorman, die eind deze maand als advocaat beëdigd wordt en onder mijn patronaat met zijn advocaten-stage bij VSCC begint, heeft gisteren nuttig werk verricht met de finalisering van het cassatiemiddel.

foto.lent.geul.1

Veur-Lent (foto SvS, iPhone 6)

Eergisteren (dinsdag) heb ik de tekst van twee schriftelijke toelichtingen in verwerende cassatiezaken doen toekomen aan de advocaat van de betreffende wederpartijen. In deze zaken gaat het om de toepassing van voor de praktijk belangrijke bepalingen in Boeken 3 en 6 BW resp. Boeken 6 en 7 BW. In beide zaken ging het om uitvoerige cassatiemiddelen en heeft Joost wederom nuttig werk en verricht.

foto.lent.geul.3

Meer zicht op Veur-Lent (foto SvS, iPhone 6s)

De dag die voorafging aan eergisteren (maandag) heb ik in een andere interessante zaak een negatief cassatieadvies gegeven. In die zaak werd ik pas laat ingeschakeld en was er geen tijd meer voor een second opinion. Uiteraard heb ik mijn opdrachtgever in het kader van de aanvaarding van de opdracht erop gewezen dat er geen second opinion mogelijk zou zijn. Hierbij is van belang dat art. 407 lid 2 Rv bepaalt dat de dagvaarding de omschrijving behelst van de middelen, waarop het beroep steunt, zodat, anders dan bij een  hoger beroep tegen een door een rechtbank gewezen vonnis, niet volstaan kan worden met een eenvoudige aanzegging in het exploot dat hoger beroep ingesteld wordt. Derhalve moeten alle cassatieklachten reeds meteen in de dagvaarding vermeld worden. Niet zelden bemerk ik dat een opdrachtgever daarmee onbekend is.

foto.lent.geul.4

Voorbij Veur-Lent – bijna op station Nijmegen (foto SvS, iPhone 6s)

Ook vandaag (donderdag) en de dag die daarop volgt (vrijdag) staan in teken van cassatieadvisering. Ik begin meestal met de uitspraak of uitspraken van – meestal – het betreffende gerechtshof. Niet zelden is de nadere dossierbestudering als het lezen van een thriller. Vaak pak ik gewoon even de telefoon om met mijn opdrachtgeefster/-gever, die in de meeste gevallen als advocaat de zaak (ook) bij het gerechtshof behandeld heeft, gewoon even van gedachten te wisselen. Het nieuwe cassatiejaar is begonnen!