Foto.Rob.tuin.juni.2015.3

Foto Rob van de Peppel

Noviomagus.  Deze ochtend hoor ik op Radio 1, waar ik iedere ochtend thuis naar luister, dat ongeveer 9% van de mensen met een bijstandsuitkering een deeltijdbaan heeft.

Naar ik begrijp, scheelt dat niet alleen honderden miljoenen per jaar, maar – en dit is evenzeer mooi – komen die deeltijders eerder aan een volledige baan. 

De presentator hoor ik op Radio 1 evenwel zeggen dat deze deeltijders „gekort” worden op hun uitkering.

Dat is een wel zeer negatieve benadering en hoogst ongelukkige manier van brengen, want precies het  volstrekt verkeerde signaal gaat ervan uit.

Het is maar hoe je het brengt – hoe dan wèl?

Die presentator had natuurlijk moeten zeggen dat voornoemde deeltijders door hun deeltijdwerk in staat waren om voor een deel zichzelf financieel te bedruipen en in zoverre geen beroep hoefden te doen op de bijstand. Ter voorkoming van misverstand: het is heel goed dat de bijstand er is en nog veel beter is het als mensen er zo min mogelijk een beroep op hoeven te doen.